• Virginia Satir
  • Carl Rogers
  • Sigmund Freud
  • Garry Landrenth
  • Andre Gide

DEPRESYON ve TEDAVİSİ

Depresyon Türleri

Her depresyon aynı değildir. Distimi olarak da bilinen kronik depresyon ve majör depresyon, en sık görülen çeşitleridir. Kendine özgü bulguları ve tedavi biçimleri vardır. Kronik depresyon: Genç yaşlarda başlar ve uzun süre devam eder. Tanının konabilmes [ ... ]

ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI DEPRESYON
ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI DEPRESYON

  Gelişmiş ülkelerde neredeyse herkesin çantasında bir antidepresan var. Modern dünyanın bir salgın hastalığı gibi yıldan yıla büyük bir artış gösteren depresyon, başta bilim insanları olmak üzere toplumdan her kesimin dikkatini çekmiş durumdad [ ... ]

Depresyon Tedavisi

Depresyonu ele almak için mutsuzluk ve yastan ayrılarak doğru tanı koyulmalı, tedavi için amaca yönelik müdahaleler yapılmalıdır. Depresyonun tipi ve şiddeti belirlenmelidir. Eşlik eden tıbbi hastalıklar varsa saptamak ve tedaviyi sağlamak, uygun tedaviyi hasta ile  [ ... ]

Depresyon Belirtileri

Hayattan ve hobilerden zevk almama Gençlerde duygu değişiklikleri Sürekli üzgün hissetmek ve çökkünlük hali Çok ya da az uyuma, gece sık sık uyanma Motive olamamak, dikkatin çabuk dağılması Huzursuzluk Kendini işe yaramaz, değeri olmayan b [ ... ]

Depresyon riskini artıran yaşam faktörleri

Daha önce geçirilmiş bir depresyon öyküsü Ailede depresyon öyküsü, intihar girişimi Alkol ve/veya madde kullanımı Kadın olmanın güçlükleri Kronik fiziksel bir hastalığın olması Sosyal destek sistemlerinin yetersizliği Yalnız yaşamak  [ ... ]

Makaleler

EBEVEYNLER İÇİN YENİ BİR BAŞ ETME MODELİ: YENİ OTORİTE ŞİDDETSİZ KARŞI KOYMA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN:1302-8944 Yıl: 2017 Sayı: 44 Sayfa:66-89
66
Suat KILIÇARSLAN Devrim ERDEM
Başvuru Tarihi: 31.07.2017 Yayına Kabul Tarihi: 11.11.2017 DOI:10.21764/maeuefd.331990  
Özet: Şiddet ve saldırganlık içeren davranışlar,
Türkiye ve dünyadaki en önemli toplumsal
problemlerdendir. Bu problemin erken ve etkili
biçimde çözülebilmesi için gerekli önleme ve
müdahale çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
Saldırgan davranışlara sahip çocukları olan annebabaların
ebeveynlik becerilerinin artırılması ve
ebeveyn çocuk ilişkilerinin onarılmasına yönelik
sistemik yaklaşıma dayalı olarak geliştirilmiş olan
Şiddetsiz Karşı Koyma: Yeni Otorite Modeli nispeten
yenidir ve aile ve okul ortamlarında uygulanması
özellikle Avrupa’da hızla yayılmaktadır.

Makaleler

Videolar

 

 Adana Sağduyu Bireysel, Aile,

 Çift ve Evlilik Terapisi Derneği

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Sistematik Psikoterapi Enstitüsü
Tavsiye Ediyorum - Uzm. Psi. Dan. Suat KILIÇARSLAN

 

 

 Facebook - Suat KILIÇARSLAN
Facebook - Niğde Psikoterapi Enstitüsü
Instagram - Suat KILIÇARSLAN
Twitter - Suat KILIÇARSLAN

 

Duyurular

KİLO KONTROLÜ/OBEZİTE İLE BAŞ ETMEDE PSİKOEĞİTİM DESTEK PROGRAMI

DUYURU - KİLO KONTROLÜ/OBEZİTE İLE BAŞ ETMEDE  PSİKOEĞİTİM DESTEK PROGRAMI

“Yaratıcı Drama Etkinlikleri ile Birleştirilmiş Kilo Kontrolü / Obezite

Psiko-eğitim Destek ve Grupla Psikolojik Danışma Programları”

Lise ve Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Psiko-Eğitim Programı

“Yaratıcı Drama Oyunları ile Birleştirilmiş Psiko-eğitim ve Grupla Psikolojik Danışma Programları”

DUYURU - “YARATICI DRAMA OYUNLARI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ PSİKO-EĞİTİM VE GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMLARI”

Lise Öğrencilerine Yönelik Psiko-Eğitim Programı

Ergenlerde Yaratıcı Drama Etkinlikleriyle Birleştirilmiş Sınav Kaygısını Azaltma ve Akademik Başarıyı Artırma Psiko-eğitim Programı