Depresyon

Depresyon Tedavisi

Depresyonu ele almak için mutsuzluk ve yastan ayrılarak doğru tanı koyulmalı, tedavi için amaca yönelik müdahaleler yapılmalıdır. Depresyonun tipi ve şiddeti belirlenmelidir. Eşlik eden tıbbi hastalıklar varsa saptamak ve tedaviyi sağlamak, uygun tedaviyi hasta ile işbirliği içinde belirlemek, tedaviye yanıtı sağlamak ve hastalığın tekrarlamasını engellemek üzere izleme yapmak temel prensiplerdir.

Araştırmalara göre, çoğu hastada tek başına antidepresan kullanımından ziyade, ilaç ve psikoterapinin birlikte tercih edilmesi daha iyi sonuçlar veriyor. Tedavi yöntemleri arasında şunlar var: Psikoterapi yöntemleri, Grup terapileri, Antidepresan ilaçlar.

 

Niğde Uzman Psikolog | Suat Kılıçarslan (0505) 786 37 61

Depresyon Türleri

Her depresyon aynı değildir. Distimi olarak da bilinen kronik depresyon ve majör depresyon, en sık görülen çeşitleridir. Kendine özgü bulguları ve tedavi biçimleri vardır.

Kronik depresyon: Genç yaşlarda başlar ve uzun süre devam eder. Tanının konabilmesi için kişinin en az iki yıl veya daha fazla süredir, hafif veya orta düzeyde depresyon yaşıyor olması beklenir. Başkaları için yaşama, aşırı sorumluluk,  nedensiz suçluluk duygularına eşlik eden yorgunluk, isteksizlik ve iştahla uyku bozuklukları görülür.

Bipolar depresyon: Duygu durumunda savrulmalar vardır. Bir dönem aşırı enerji artışı, coşku ve heyecan dolu manik halini, ağır depresyon izler.

Mevsimsel depresyon: Genellikle kışın ortaya çıkar ve diğer mevsimlerde kişi kendini daha iyi hisseder.

Doğum sonrası depresyonu: Pek çok anne, doğumu izleyen dönemde, hormonal ve psikolojik değişim nedeniyle hafif depresyon yaşar. Az sayıda kadındaysa depresyon ağır seyreder. Hayaller görme, çıldırma ortaya çıkabilir. Bu durum, kadının iyi bir anne olamayacağı kaygısını tetikler ve tablo daha da ağırlaşabilir.

Atipik depresyon: Bu tip depresyona kadınlarda daha çok rastlanır. Uzun süreli aşırı yeme, uyku, panik atak ve hassasiyetle seyreder. Kol ve bacaklar kurşun gibi ağırlaşmış hissedilir. Sevgili veya eş tarafından terk edilme, iş yerinde yöneticinin kötü muamelesi gibi reddedilme halleri sonrası ortaya çıkar. Çok ağır bir tablo olmamakla beraber, yaşam kalitesini düşürür.

Psikotik özellikler gösteren depresyon: Ağır bir depresyon tablosudur. Hastanın gerçeklik algısı bozulur. Halüsinasyonlar, olmayan sesleri duyma gibi bulgulara rastlanır. İntihar olasılığı yüksektir. Acil tıbbi müdahale gerekir ve intihar riski nedeniyle hastane bakımı önerilir.

Majör depresyon: Ciddi tıbbi tablodur. Hemen her yaşta görülebilmekle birlikte ortalama başlangıç yaşı 32 olup, kadınlarda erkeklere oranla daha sık rastlanır. Ağır bir depresif ruh hali, hayattan zevk almama, ciddi uyku ve iştah bozuklukları gözlenir. Her şey anlamsız görünür. Banyo yapmak, giysilerine özen göstermek gibi öz bakım çabalarından kaçınma olabilir.

Hastaların yüzde 10-15’i intihar edebildiği için, majör depresyonlu hasta yakından takip edilmeli. Tıbbi müdahale zorunludur.

Stres veya ruhsal zorlanma; gerginlik, huzursuzluk, yorgunluk ve depresyon gibi birçok psikolojik sorunla ilgilidir. Herkesin stresle başa çıkma yolu farklıdır. Stres altındaki bazı insanlar bunun kaynağını çok rahat bulabilirken, bir kısmı da olumsuz durumdan sıyrılamaz. Depresyon, büyük olasılıkla uzun dönem streslerle ilişkilidir.

 

Niğde Uzman Psikolog | Suat Kılıçarslan (0505) 786 37 61

Depresyon Belirtileri

Hayattan ve hobilerden zevk almama

Gençlerde duygu değişiklikleri

Sürekli üzgün hissetmek ve çökkünlük hali

Çok ya da az uyuma, gece sık sık uyanma

Motive olamamak, dikkatin çabuk dağılması

Huzursuzluk

Kendini işe yaramaz, değeri olmayan biri olarak görme

İntiharı ve ölmeyi düşünme

Cinsel isteksizlik

Karamsarlık

Yaptıklarından kendini sorumlu tutma

 

Niğde Uzman Psikolog | Suat Kılıçarslan (0505) 786 37 61

Depresyon riskini artıran yaşam faktörleri

Daha önce geçirilmiş bir depresyon öyküsü

Ailede depresyon öyküsü, intihar girişimi

Alkol ve/veya madde kullanımı

Kadın olmanın güçlükleri

Kronik fiziksel bir hastalığın olması

Sosyal destek sistemlerinin yetersizliği

Yalnız yaşamak

Başka bir psikiyatrik bozukluk olması

Zorlayıcı yaşam olayları

Travmatik çocukluk dönemi

Erken dönemde (11 yaşından önce) anne kaybı

 

Niğde Uzman Psikolog | Suat Kılıçarslan (0505) 786 37 61

ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI DEPRESYON

 

Gelişmiş ülkelerde neredeyse herkesin çantasında bir antidepresan var. Modern dünyanın bir salgın hastalığı gibi yıldan yıla büyük bir artış gösteren depresyon, başta bilim insanları olmak üzere toplumdan her kesimin dikkatini çekmiş durumdadır.

Depresyon bir duygudurum bozukluğudur. Duygudurum ise, içsel olarak yaşantılanan, kişinin davranışları ve dünyayı algılamasını değiştiren hakim ve sürekli duygu tonudur. Sadece yetişkinlerde değil artık çocuklarda bile görülen bu hastalığın nedenleri, antidepresanların tek başına etkileri ve gerçekten işe yarayıp yaramadıkları yanıt bekleyen sorulardandır. Her insan yaşamının bir döneminde hüzün, keder, mutsuzluk gibi duygulanımlar yaşayabilir. Bunlar, genellikle beklenmedik bir anda oluşan ve yaşanan olaylarla ilişkili olup, olayın kişi için anlam ve önemine göre değişen bir sürenin sonunda geçebilen durumlardır. Bazı kişilerde bu duygulanımlar, daha şiddetli, aşırı boyutlarda ve daha uzun süre yaşanır. Hatta bazen bu duruma neden olabilecek belirgin bir durum da yoktur veya bir neden olmakla birlikte gösterilen duygusal tepkinin süresi, şiddeti ve yoğunluğu beklenenden fazladır.  Öyle ki bu duygu durumu, kişinin kendisiyle, çevresiyle ilişkisini bozmaya, yaşamdan tat almasını engellemeye başlamıştır. İşte bu duygu durumundaki kişiler için “depresyon” tanısı konulabilir.

Depresyon, keder, elem yönünde artmış bir duygu durumu ve ruhsal çökkünlük halidir. Böylesine yoğun üzüntülü bir duygu durumda; düşünce, konuşma ve hareketlerde yavaşlama, güçsüzlük, değersizlik, isteksizlik, karamsarlık duygu ve düşünceleri ile fizyolojik işlevlerde yavaşlama gibi belirtiler görülmesine rağmen depresyon aynı zamanda, tedaviye iyi yanıt veren ve iyileşme olasılığı yüksek bir hastalıktır. Ancak depresyon geçirenlerin çoğunluğu, tedavi edilebilir bir rahatsızlığı olduğunu düşünmez ve tedavi arayışına girmezler.  Özellikle toplumumuzda depresyon tedavi gerektirir bir hastalık olarak değil de sanki normal bir yaşam biçimi, kader veya kişilik özelliği gibi görülmektedir. Oysa depresyon durumunda tedavi desteği almanın, birçok fiziksel hastalık durumundan daha fazla gereği ve önemi vardır.


Depresyon, günümüz dünyasında en sık görülen ruhsal bozukluktur. Yapılan bazı araştırmalar sonucunda, ülkemizde depresyonun yaygınlık oranı % 9-20 olarak saptanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre herhangi bir anda dünyada 100 milyon insan depresyondadır. Depresyon yaygın oluşunun yanı sıra, yol açtığı yeti yitimi ve riskler nedeniyle de önem taşımaktadır. Tüm dünyada yeti yitimine neden olma bakıımından ilk üç sıraya girmektedir. Depresyon kişilerin mesleki başarının düşmesine ve iş kayıplarına, cinsel bozukluklara yol açarak evlilik sorunlarına, durumun etkisinden kurtulmak, kendini rahatlatmak için alkol ve uyuşturucu maddelere yönelmesine, sonucunda trafik kazalarına, kavga ve suça yönelmeye, ruh sağlığı bozuk çocuklara ve ruh sağlığı bozuk bir toplumun oluşmasına yol açmaktadır. Depresyondaki kişilerde sağlık harcamaları da daha yüksektir ve yaşam kalitesi ileri düzeyde bozulabilir. Tedavi edilmezse, özellikle ağır depresyonda, intihar riski vardır.

Depresyondaki hastaların yaklaşık 2/3′ si intihar etmeyi düşünür ve %10-15’i intihar girişiminde bulunur. Depresyon herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Ama sıklıkla 24-40 yaşları arasında görülür. Her 4 kadından biri ve her 10 erkekten biri hayatlarının bu döneminde depresyonla tanışırlar. Depresyon bütün sosyal katmanlardan insanlarda görülebilmektedir. Yani sosyoekonomik düzey veya konumla ilgisi yoktur. Tüm insanların yaklaşık beşte biri yaşamları boyunca en az bir kez depresyon geçirirler.

Her insan bu duygu durumlarını zaman zaman yaşayabilir. Ama eğer, birey iki hafta gibi bir süredir hemen, hemen her gün yaklaşık gün boyu süren bir biçimde bu belirtilerden bazılarını yaşıyorsa, depresyonda olabilir.

Depresyon; uzun süre devam eden, çok üzgün, umutsuz, çaresiz ve değersiz hissetme halidir. Gündelik hayatta kolayca kullandığımız bu sözcük, aslında ciddi bir rahatsızlığa işaret eder. Bu ruh hali, kişinin tüm yaşamını etkiler.

 

Niğde Uzman Psikolog | Suat Kılıçarslan (0505) 786 37 61