Niğde Uzman Psikolog | Suat Kılıçarslan (0505) 786 37 61

Dr. Psk. Dan. Suat KILIÇARSLAN

 

Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünden 2005 yılında mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini 2009 yılında, doktora (PhD) eğitimini ise 2016 yılında tamamlamıştır. 2013 ocak ayında başladığı Institut für Familientherapie / IF-Weinheim’da dört yıl süren“Sistemik Aile ve Çift Terapisi” uygulamalı eğitimini 2017 yılında tamamlamıştır. Bireysel psikoterapi, aile, çift ve evlilik terapisi, çocuk ve ergenlerde davranış problemleri ilgi alanları arasındadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Tamamladığı bazı eğitimler;

2016 Ocak: NonViolentResistantand New Authority, Basic Level, Erasmus+ Graz/AUSTRIA

2016 Mart: NonViolentResistantand New Authority, Advanced Level, Erasmus+ Graz/AUSTRIA

Group Dynamics andSocialSkills in theClassroom – Life Learning Programme, Comenius, Grottaferrata/ITALY

BODY-Culture, Body, Gender, Sexualty in AdultTrainings DG EAC LLP, Grundtvig, Budapest/HUNGARY

BreakingBarriers Peer GroupsforDyslectics, Valk&Uil: DutchDyslexia Training andConsultancyAgency, Life Learning Programme, Utrecht/HOLLAND

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Psikoloji Gündemi 3, Prof Dr. Mücahit ÖZTÜRK,  Prof. Dr. Bengi SEMERCİ ve Prof.Dr. Hakan TÜRKÇAPAR                       

Sınav Kaygısıyla Başetmede Bilişsel Davranışçı Terapiye Dayalı Grup Psikoterapisi Eğitimi, Yard. Doç. Dr. İbrahim YERLİKAYA

Kognitif Davranışçı Terapiler: Temel Teknikler- I, Doç. Dr. Şükrü UĞUZ

Kognitif Davranışçı Terapiler: Temel Teknikler-II, Doç. Dr. Şükrü UĞUZ

Gelişimsel Psikolojik Danışma ve Terapi: Uygulama için Belirli bir Kullanıma Odaklanan Çalışma Grubu, Prof. Dr. Allen IVEY, Prof. Dr. Mary B. IVEY

Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Eğitimi, Yard. Doç. Dr. Nuray TAŞTAN

Oyun Terapisi Eğitimi Dr. Psk. Selen AYAS

Eğitimde Yaratıcı Drama Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi SEM

Psikodramayla Kaynaştırılmış Bilişsel Yaklaşım Eğitimi Pof. Dr. Üstün DÖKMEN

İyilik Halimizi Nasıl Artırırız Eğitimi Prof. Dr. Fidan KORKUT OWEN

Psikolojik Danışma Oturumlarında Oyunun Kullanılması Hayal DEMİRCİ

Okul Psikolojik Danışmanlarının Cinsel İstismar Durumlarında Karşılaşacağı Problemler Ve Etik Karar Verme Süreci,Doç. Dr. Aynur Eren GÜMÜŞ

Dinamik Yönelimli Psikolojik Danışma Süreci Öncesi Danışanı Bütüncül Değerlendirme: Sistemik Anamnez ve Formülasyon, Yrd. Doç. Dr. Taşkın YILDIIM

Psikolojik Danışmada Farklı Bir Yaklaşım ve Okullarda Kullanılması: Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma, Prof. Dr. Süleyman DOĞAN

 

 

 Adana Sağduyu Bireysel, Aile,

 Çift ve Evlilik Terapisi Derneği

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Sistematik Psikoterapi Enstitüsü
Tavsiye Ediyorum - Uzm. Psi. Dan. Suat KILIÇARSLAN

 

 

 Facebook - Suat KILIÇARSLAN
Facebook - Niğde Psikoterapi Enstitüsü
Instagram - Suat KILIÇARSLAN
Twitter - Suat KILIÇARSLAN

 

Duyurular

KİLO KONTROLÜ/OBEZİTE İLE BAŞ ETMEDE PSİKOEĞİTİM DESTEK PROGRAMI

DUYURU - KİLO KONTROLÜ/OBEZİTE İLE BAŞ ETMEDE  PSİKOEĞİTİM DESTEK PROGRAMI

“Yaratıcı Drama Etkinlikleri ile Birleştirilmiş Kilo Kontrolü / Obezite

Psiko-eğitim Destek ve Grupla Psikolojik Danışma Programları”

Lise ve Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Psiko-Eğitim Programı

“Yaratıcı Drama Oyunları ile Birleştirilmiş Psiko-eğitim ve Grupla Psikolojik Danışma Programları”

DUYURU - “YARATICI DRAMA OYUNLARI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ PSİKO-EĞİTİM VE GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMLARI”

Lise Öğrencilerine Yönelik Psiko-Eğitim Programı

Ergenlerde Yaratıcı Drama Etkinlikleriyle Birleştirilmiş Sınav Kaygısını Azaltma ve Akademik Başarıyı Artırma Psiko-eğitim Programı