Psikoterapi

PSİKOLOJİK TEST VE DEĞERLENDİRME

Psikolojik Test ve Değerlendirme

“İyi bir hayat yolu demek, bir insanın hayat bilinmezine kendini tüm gücüyle fırlatması demektir.” 

                                                                                                                                           Carl Rogers

Bireyi tanıma tekniklerinin uygulanmasından amaç, bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Teknikler bu amacı gerçekleştirmeye yönelik bir araç olarak kullanılmalıdır. Geçerliği ve güvenirliği ne kadar yüksek olursa olsun tek bir ölçme aracı bireyi tanımada yeterli değildir. Değişik tekniklerle elde edilen bilgiler birey hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.  İdeal olan bireyi her yönüyle tanımaktır. Bireyi tanıma çabaları bu ideale yaklaşmaya yönelik olmalıdır. Ülkemizde en çok kullanılan testler; Başarı Testleri, Yetenek Testleri, İlgi Envanterleri, Kişilik Testleri ve Tutum Envanterleri, Test Dışı Teknikler, Kendini Anlatmaya Dayalı Teknikler, Etkileşime Dayalı Teknikler, Gözleme Dayalı Teknikler.

MMPI, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

WISC-R Zeka Testi

Çocuklar İçin Algı Testi (C.A.T)

Catell 3A Zeka Testi,

Catell 2A Zeka Testi,

Porteus Labirentleri Zeka Testi,

Good Enough Testi,

AGTE, Gelişim Tarama Envanteri,

Gesell Gelişim Testi,

Ankara gelişim Tarama Envanteri

Peabody Resim Kelime Testi,

Metropolitan Okul Olgunluk Testi,

Bender Gestalt Algı Testi , Benton Görsel Bellek Testi.

ENDÜSTRİ DANIŞMANLIĞI

“İnsanın sağlığını koruyan iki faktör vardır.  İşini sevmesi ve hayatı sevmesi.”

                                                                                                               Sigmund Freud

 

ENDÜSTRİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI

KURUM/ŞİRKET PERSONELİ İÇİN BECERİ EĞİTİMLERİ

 

·         Etkili İletişim Becerileri Eğitimi

·         Problem Çözme Becerileri Eğitimi

·         Öfke Kontrol Becerileri Eğitimi

·         Çatışma Çözme Eğitimi

·         İş Stresi ve Stres Yönetimi Eğitimi

·         Zamanı Etkili Kullanma Yönetimi Eğitimi

·         İş Yerinde Motivasyon Eğitimi

·         Psikolojik Taciz/Mobbing Eğitimi

GRUP TERAPİSİ

“Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen, yeni okyanuslar keşfedemez.”

                                                                                                         Andre Gide

 

 

Grupla Psikolojik Danışma

Grup çalışmaları, kişilere yaşadıkları güçlükleri onlarla benzer sorunlar yaşayan diğer bireylerle birlikte aşma fırsatı sağlar. Grupla psikolojik danışma sürecinde kişiler, iç dünyaları, yaşam biçimleri ve ilişkileri gibi kendilerini her anlamda etkileyen konuları güvenli bir grup ortamında, bir veya birden fazla uzmanın liderliğinde inceleme imkanı bulurlar. Genelde 8-15 kişiden oluşan gruplar, en az 4 haftalık süreçte haftada bir kez 1,5 saatlik oturumlar şeklinde düzenlenir. Gizlilik ilkesiyle yürütülen gruplara katılım, yapılan ön görüşmeler sonunda belirlenir. Grup çalışmalarının konularına baktığımızda Aile grupları, akran grupları, ders dışı etkinlik grupları, işyerleri ve personel grupları, sosyal ve okul grupları ve diğer gruplar bir insanın yaşamının parçalarıdır. Özelikle genç insanların gelişiminde akran ilişkilerinin önemli rol oynadığı ve bireyin kendini keşfedeceği ve değişmek için çaba göstereceği tehdit edici olmayan durumlarda uygun bir ortam sağladığı için küçük grupla psikolojik danışma geçerli bir psikolojik danışma müdahalesidir.

 

 

YAŞLILARLA PSİKOLOJİK DANIŞMA

“İyi bir hayat yolu demek, bir insanın hayat bilinmezine kendini tüm gücüyle fırlatması demektir.” 

                                                       Carl Rogers

 

YAŞLILARLA PSİKOLOJİK DANIŞMA

 

Yaşlanma, her canlı için döllenme ile başlayıp ölüme kadar devam eden biyolojik bir süreç olsa da kalıtım, yaşam biçimi, yapılan iş, beslenme alışkanlıkları, geçirilen kronik hastalıklar ve bireyin kişilik yapısı, toplumun ve çevresinin bireyi, bireyin de kendini algılayışı, vb. gibi etmenler nedeniyle bireysel farklılıklar da söz konusudur.

Yaşlanma sürecinde, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte bireyin kendinde meydana gelen fiziksel değişikliklere uyum sağlaması çok önemlidir.

Yaşlılık Döneminde;

  • Azalan fiziksel güce ve bozulan sağlığa uyum sağlamak,
  • Emekliliğe uyum sağlamak,
  • Eş kaybına uyum sağlamak,
  • Yaş grubu ile yakınlık kurmak,
  • Toplumsal ve vatandaşlık yükümlülüklerini yerine getirebilmek,

Fiziksel yaşama düzenini kendine göre ayarlayabilmek

 

 

EVLİLİK VE ÇİFT TERAPİSİ

EVLİLİK VE ÇİFT TERAPİSİ

 

Evlilik ve Çift danışmanlığı evliliğe giden yolda ya da evlilikle ilgili karşılaşılan sorunların etkili ve kalıcı bir şekilde çözümünde, eşlerin eş olabilme becerilerinin, yaşam kalitelerinin ve tatminlerinin geliştirilmesinde destek hizmetleri sağlar. Çiftlerin birbirleriyle ve çevreleriyle olan sorunlarının çözümünde yardımcı olmaya çalışılır.

o    Evlilik Öncesi Eğitim ve Danışmanlık

o    Cinsel Eğitim, Danışmanlık ve Seks Terapisi

o    Eş seçimi, evlilik ve çift olarak yaşamayı öğrenme ile ilişkili problemlere yönelik Danışmanlık

o    Güven Kaybı, Aldatma - Aldatılma Sorununa İlişkin Psikolojik Danışmanlık

o    Boşanma Kararsızlığı, Evlilikte Kişilik Çatışmaları ve Eşler Arasındaki Problemlere İlişkin Psikolojik Danışmanlık