Niğde Uzman Psikolog | Suat Kılıçarslan (0505) 786 37 61

YAŞLILARLA PSİKOLOJİK DANIŞMA

“İyi bir hayat yolu demek, bir insanın hayat bilinmezine kendini tüm gücüyle fırlatması demektir.” 

                                                       Carl Rogers

 

YAŞLILARLA PSİKOLOJİK DANIŞMA

 

Yaşlanma, her canlı için döllenme ile başlayıp ölüme kadar devam eden biyolojik bir süreç olsa da kalıtım, yaşam biçimi, yapılan iş, beslenme alışkanlıkları, geçirilen kronik hastalıklar ve bireyin kişilik yapısı, toplumun ve çevresinin bireyi, bireyin de kendini algılayışı, vb. gibi etmenler nedeniyle bireysel farklılıklar da söz konusudur.

Yaşlanma sürecinde, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte bireyin kendinde meydana gelen fiziksel değişikliklere uyum sağlaması çok önemlidir.

Yaşlılık Döneminde;

  • Azalan fiziksel güce ve bozulan sağlığa uyum sağlamak,
  • Emekliliğe uyum sağlamak,
  • Eş kaybına uyum sağlamak,
  • Yaş grubu ile yakınlık kurmak,
  • Toplumsal ve vatandaşlık yükümlülüklerini yerine getirebilmek,

Fiziksel yaşama düzenini kendine göre ayarlayabilmek