Doç. Dr. Suat KILIÇARSLAN

907

Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünden 2005 yılında mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini 2009 yılında, doktora (PhD) eğitimini ise 2016 yılında tamamlamıştır. 2013 ocak ayında başladığı Institut für Familientherapie / IF-Weinheim’da dört yıl süren“Sistemik Aile ve Çift Terapisi” uygulamalı eğitimini 2017 yılında tamamlamıştır. Bireysel psikoterapi, aile, çift ve evlilik terapisi, çocuk ve ergenlerde davranış problemleri ilgi alanları arasındadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Tamamladığı bazı eğitimler;

2016 Ocak: NonViolentResistantand New Authority, Basic Level, Erasmus+ Graz/AUSTRIA

2016 Mart: NonViolentResistantand New Authority, Advanced Level, Erasmus+ Graz/AUSTRIA

Group Dynamics andSocialSkills in theClassroom – Life Learning Programme, Comenius, Grottaferrata/ITALY

BODY-Culture, Body, Gender, Sexualty in AdultTrainings DG EAC LLP, Grundtvig, Budapest/HUNGARY

BreakingBarriers Peer GroupsforDyslectics, Valk&Uil: DutchDyslexia Training andConsultancyAgency, Life Learning Programme, Utrecht/HOLLAND

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Psikoloji Gündemi 3, Prof Dr. Mücahit ÖZTÜRK, Prof. Dr. Bengi SEMERCİ ve Prof.Dr. Hakan TÜRKÇAPAR

Sınav Kaygısıyla Başetmede Bilişsel Davranışçı Terapiye Dayalı Grup Psikoterapisi Eğitimi, Yard. Doç. Dr. İbrahim YERLİKAYA

Kognitif Davranışçı Terapiler: Temel Teknikler- I, Doç. Dr. Şükrü UĞUZ

Kognitif Davranışçı Terapiler: Temel Teknikler-II, Doç. Dr. Şükrü UĞUZ

Gelişimsel Psikolojik Danışma ve Terapi: Uygulama için Belirli bir Kullanıma Odaklanan Çalışma Grubu, Prof. Dr. Allen IVEY, Prof. Dr. Mary B. IVEY

Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Eğitimi, Yard. Doç. Dr. Nuray TAŞTAN

Oyun Terapisi Eğitimi Dr. Psk. Selen AYAS

Eğitimde Yaratıcı Drama Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi SEM

Psikodramayla Kaynaştırılmış Bilişsel Yaklaşım Eğitimi Pof. Dr. Üstün DÖKMEN

İyilik Halimizi Nasıl Artırırız Eğitimi Prof. Dr. Fidan KORKUT OWEN

Psikolojik Danışma Oturumlarında Oyunun Kullanılması Hayal DEMİRCİ

Okul Psikolojik Danışmanlarının Cinsel İstismar Durumlarında Karşılaşacağı Problemler Ve Etik Karar Verme Süreci,Doç. Dr. Aynur Eren GÜMÜŞ

Dinamik Yönelimli Psikolojik Danışma Süreci Öncesi Danışanı Bütüncül Değerlendirme: Sistemik Anamnez ve Formülasyon, Yrd. Doç. Dr. Taşkın YILDIIM

Psikolojik Danışmada Farklı Bir Yaklaşım ve Okullarda Kullanılması: Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma, Prof. Dr. Süleyman DOĞAN